ضعف نظارت و اجرای نادرست قانون

نکته

ضعف نظارت و اجرای نادرست قانون

حسین تاج میرریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور‌مالیاتی کشور درباره چگونگی معوقات مالیاتی به جام‌جم توضیح داد: تا پنج سال پیش سالانه حدود 14هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی تشکیل می‌شد که این رقم مشمول جریمه نیز بود. از سوی دیگر، برخی افراد با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی‌بضاعت از آنها وکالت ثبت شرکت می‌گرفتند و با معاملات صوری به دلیل اخذ اعتبار مالیاتی، پرونده را به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردند.

تاج‌میر ریاحی تصریح کرد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده معاملاتی به سازمان معرفی می‌شد و در مقابل برای خریدهای انجام شده معاملاتی بیش از بخش فروش تسلیم می‌کردند و پس از آن، از سازمان مالیاتی مطالبه می‌کردند؛ به عنوان مثال در بخش فروش 200میلیون تومان و در بخش خرید 400میلیون تومان معامله صوری تسلیم می‌کردند و از سازمان 200میلیون تومان نقد یا اعتبار می‌خواستند. وی همچنین، ضعف نظارت و برخی قوانین را مشکل اصلی تشکل معوقات مالیاتی دانست و گفت: در بحث کارت بازرگانی هم از افراد با توان اندک مالی استفاده می‌شد، در حالی که تجار باید حداقل‌هایی را برای تجارت در اختیار داشته باشند. وقتی به سراغ موردی برای دریافت مالیات می‌رفتیم با افراد فقیر مواجه می‌شدیم که البته سعی بر این بود تا به مهره اصلی دست پیدا کنیم.  مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که آیا رقم 500هزار میلیارد تومانی که متعلق به معوقات و فرار مالیاتی می‌شود درست یا خیر، تصریح کرد: رقمی که به عنوان معوقه مالیاتی مطرح می‌شود دقیق نیست و برخی از آنها متعلق به همین معاملات صوری و کارت‌های بازرگانی که مربوط به افراد فقیر است، می‌شود. البته رقمی به عنوان معوقات مالیاتی نشان داده می‌شود که پس از بررسی پرونده این رقم کاهش می‌یابد ولی در بخش فرار مالیاتی فعلا نظری ندارم و ممکن است هر فردی با هر روشی، رقمی را محاسبه کند. در بحث فرار مالیاتی هم تا زمانی که زیرساخت‌ها تغییر نکندشاهد آن خواهیم بود. به گفته وی، پرونده‌های کلان مالیاتی با کمک قوه‌قضاییه پیگیری می‌شود.