فصل دوم «اپیدمی» می‌تواند از اول تابستان پخش شود

فصل دوم «اپیدمی» می‌تواند از اول تابستان پخش شود

تهیه‌کننده سریال «اپیدمی» از ادامه ضبط کار در کاشان و روایت فصل ۲ این سریال گفت و هزینه‌های تولید را عامل تاخیر در پخش اعلام کرد.

سعید کمانی، تهیه‌کننده سریال اپیدمی درباره زمان پخش فصل دوم این سریال به کارگردانی محمدصادق بکتاشیان که قرار بود ۱۰خرداد امسال در ۲۴ یا ۲۵قسمت از آنتن شبکه سه پخش شود، اظهار کرد: بخش اصلی کار انجام شد و به مرحله تدوین رسید اما تصمیم گرفتیم چند پرده از این فصل را بعد از ضبط در شهر ورامین، در شهر کاشان ضبط کنیم و با درنظرگرفتن گرما و جابه‌جایی به مشکلات کار اضافه شده که با برطرف‌شدن مشکل تولید و هزینه‌های وارد، این سریال اول تیرماه آماده پخش می‌شود.
این تهیه‌کننده تاکید کرد: اما همچنان از طرف سازمان صداوسیما زمانی برای پخش در اختیار من قرار نگرفته و گفته شده در اولین فرصت بعد از اتمام کار، زمان پخش اعلام می‌شود که این نشان‌دهنده اهمیت کیفیت تولید برای شبکه سه است.