جهانگیریان، رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شد

جهانگیریان، رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شد

اعضای جدید هیات‌مدیره و بازرسان یکی ازنهادهای صنفی اهل قلم یعنی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان معرفی شدند.

اعضای هیأت‌مدیره‌ در دوره جدید، عباس جهانگیریان را به‌ عنوان رئیس و افسون امینی را به‌ عنوان نایب‌ رئیس هیأت‌مدیره‌ انتخاب کردند. اعضای هیأت‌مدیره‌ انجمن پس از انتخاب رئیس و نایب‌ رئیس هیأت‌مدیره‌، سولماز خواجه‌وند را به‌ عنوان دبیر انجمن و محمدرضا مرزوقی را به‌ عنوان خزانه‌دار انجمن برگزیدند. در این جلسه علاوه بر برگزیدگان مذکور، مهدی حجوانی، مرجان فولادوند، سیدعلی کاشفی‌خوانساری، شهلا انتظاریان و زهره مسکنی دیگر اعضای هیأت‌مدیره‌، فریدون عموزاده‌خلیلی و محمود برآبادی اعضای هیأت‌مدیره‌انجمن در دوره قبل که در این دوره نامزد نشده‌بودند و جعفر توزنده‌جانی و مناف یحیی‌پور بازرسان انجمن در این دوره نیز حضور داشتند. / جام‌جم