موفقیت پژوهشگران دانشگاه شریف در کشف «سیاهچاله ابرپرجرم»

موفقیت پژوهشگران دانشگاه شریف در کشف «سیاهچاله ابرپرجرم»

پژوهشگران دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف موفق شدند یک سیاهچا‌له ابرپرجرمی را کشف کنند که یک میلیون برابر خورشید جرم دارد. در پژوهشی جدید محققان حوزه نجوم دانشگاه صنعتی شریف، فورانگر گامایی Gamma-ray burst را مشاهده کرده‌اند که توسط ابرسیاهچاله‌ای با جرم حدود یک میلیون برابر خورشید همگرا شده است.

کلانتری، از محققان این پژوهش توضیح داد: با استفاده از داده‌های ماهواره فرمی، پژوهشگران دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف توانستند یک فورانگر گاما را شناسایی کنند که از نزدیکی سیاهچاله‌ای با جرمی یک میلیون برابر جرم خورشید عبور کرده است. فورانگر گاما به فوران پرتوی گاما گفته می‌شود که از فرا کهکشان به ما می‌رسند.
وی تصریح کرد: ماهواره فرمی که توسط ناسا در سال ۲۰۰۸ به مداری دور زمین پرتاب شده است، فوران‌های گاما را ثبت می‌کند. برای این فورانگر که از کنار سیاهچاله عبور کرده، همگرایی گرانشی رخ داده است. براساس نظریه نسبیت عام اینیشتین، اثر همگرایی گرانشی زمانی اتفاق می‌افتد که نور از کنار اجرام سنگین عبور کند و مسیر نور منحرف شود. / مهر