دورنمای روندهای فناوری در سال2022

دورنمای روندهای فناوری در سال2022

فناوری عامل اصلی توسعه و تحول دنیای کسب‌وکار است و پیشرفت فناوری به کسب‌وکارهای خصوصی و دولت‌ها امکان ارتقای بهره‌وری، نوآوری در محصولات و خدمات و ارتقای رفاه اجتماعی می‌دهد. از این‌رو با رصد روند توسعه فناوری‌های نوین و پیش‌بینی کاربرد آنها، می‌توان در لبه فناوری حرکت کرد و دستاوردهای اقتصادی شایان توجهی کسب کرد.

مؤسسه مکنزی در آگوست2022(مرداد1401) گزارش دورنمای روندهای فناوری در سال2022 را منتشر کرده است که در آن 14روند مهم فناوری در قالب دو دسته «عصر سیلیکون» شامل فناوری‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات و «فردای مهندسی» شامل فناوری‌های فیزیکی در حوزه‌هایی مانند انرژی و جابه‌جایی بررسی و تحلیل شده است. در این تحلیل ابعاد ملموس و کمی مانند سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های پژوهشی و پوشش اخبار برای سنجش پیشرفت هر روند بررسی شده است. همچنین با انجام مصاحبه‌های متعدد صنایعی شناسایی شده است که آمادگی لازم برای بهره‌برداری از توسعه این فناوری‌ها را دارند. درنهایت عدم قطعیت‌ها و چالش‌های مرتبط با هرروند بیان شده است. 
براساس این گزارش، «هوش مصنوعی کاربردی» بیشترین رتبه نوآوری را در میان 14روند بررسی‌شده دارد و انرژی پاک نیز بیشترین توجه و سرمایه‌گذاری را به خود جلب کرده است. در ادامه گزارش، ارتباط و تأثیرگذاری این روندها بر صنایع مختلف بررسی شده است. این ارتباط به‌صورت کیفی در مصاحبه با متخصصان و بر مبنای ظرفیت روند برای تأثیرگذاری بر صنعت تعیین شده است. اکثر بخش‌های صنعتی، ارتباطی معنادار با پنج روند فناوری یا بیشتر دارد.
برخی روندهای مبتنی بر فناوری‌های اثبات‌شده و بالغ، مانند هوش مصنوعی کاربردی، اتصال پیشرفته، آینده مهندسی زیستی و رایانش ابری و مرزی، از نظر نوآوری، توجه و سرمایه‌گذاری در مقایسه با فناوری‌هایی که در مراحل ابتدایی توسعه خود هستند، امتیاز بسیار بیشتری کسب کرده‌اند. این روندها همچنین کاربردهایی مشخص در بسیاری از صنایع دارند که باعث می‌شود امتیاز پذیرش آنها نیز بیشتر از دیگر روندها باشد. گروه بعدی، روندهای همسو با اولویت‌های توسعه پایدار است. در این روندها، شامل آینده انرژی پاک، آینده مصرف پایدار و آینده جابه‌جایی، شاهد سطوح روزافزون نوآوری، توجه و سرمایه‌گذاری هستیم. روندهای آینده انرژی پاک و آینده جابه‌جایی بیشترین سرمایه‌گذاری را جذب کرده است و برای بسیاری از صنایع مهم است. ابزارهای دیجیتال جدیدتر، روندهای نوآیند را شکل می‌دهد: صنعتی‌سازی یادگیری ماشین، فناوری‌های واقعیت فراگیر، معماری امنیت و هویت دیجیتال، توسعه نرم‌افزار نسل آینده و فناوری‌های کوانتوم. این روندها می‌تواند مزایای فراوانی برای کسب‌وکارها داشته باشد. برای مثال، صنعتی‌سازی یادگیری ماشین به کاهش 90 درصدی چارچوب زمانی تولید برای برنامه‌های کاربردی یادگیری ماشین منجر می‌شود اما توسعه، اصلاح و تجاری‌سازی فناوری‌های زیربنایی این روندها نیازمند تلاش فراوانی است و مشخص نیست پذیرش این روندها در بخش‌های صنعتی مختلف چقدر زمان نیاز دارد. توجه به موقع به روند توسعه این فناوری‌ها در تدوین و اجرای راهبردهای صنایع مختلف، می‌تواند آثار مالی و اقتصادی شایان توجهی برای شرکت‌ها و نیز کشورها در پی داشته باشد.

مرضیه شاوردی - مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی