سودجویی دلالان برنج از پاسکاری وزارت جهاد کشاورزی و صمت

سودجویی دلالان برنج از پاسکاری وزارت جهاد کشاورزی و صمت

جمیل علیزاده، دبیر انجمن برنج ایران با تاکید بر این‌که با توجه به حجم تولید و واردات، برنج در کشور بیش از نیاز است، اظهار کرد: فاصله قیمتی خرید هر کیلوگرم برنج از کشاورز تا مصرف‌کننده 12 تا 14 هزار تومان است. این موضوع به دلیل سوء‌استفاده واسطه‌ها از پاسکاری مسؤولیت بین وزارت جهادکشاورزی و صمت اتفاق افتاده است. وی با تائید این‌که در حال حاضر در بازار برنج گرانفروشی می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل گرانفروشی برنج را مربوط به پاسکاری وظایف بین وزارت جهادکشاورزی و صمت دانست که موجب سوء‌استفاده فرصت‌طلبان و گرانفروشی در بازار می‌شود. حدود
دو سال پیش مجلس تصویب کرد که وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت منتقل شود، سال گذشته رئیس‌جمهوری بدون توجه به مصوبه مجلس دستور داد وظایف مذکور از وزارت جهادکشاورزی گرفته به صمت داده شود./ ایلنا