فرونشست زمین به دریاچه ارومیه رسید

فرونشست زمین به دریاچه ارومیه رسید

 علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی از فرونشست زمین در منطقه ساحلی دریاچه ارومیه خبر داد و در فضای مجازی نوشت: تصور این که فرونشست در کنار سواحل، دریاچه‌ها و بنادر دیده شود، دور از انتظار است اما متأسفانه بر اساس تحقیقات میدانی که اخیرا انجام داده‌ایم متوجه شدیم که در سواحل شرقی دریاچه ارومیه و در منطقه بین دیزج خلیل و بندر شرفخانه، شکاف‌ها و حفره‌های فرونشستی در طول 2 کیلومتری این مسیر مشاهده شد./ تسنیم