قالیچه‌ هایی با تصاویر مذهبی

قالیچه‌ هایی با تصاویر مذهبی

در بین قالیچه‌های تصویری، تعداد کمی قالیچه با موضوع مذهبی وجود دارد. علت دوری جستن فرشبافان از بافتن صورت پیامبران و ائمه روی فرش نگرانی آنها از به زیر پا افتادن این قالیچه‌ها بوده است.

به همین دلیل برای به گردن نگرفتن چنین گناهی حتی المقدور از بافتن صورت پیامبران و ائمه دوری جسته‌اند. در چند دهه اخیر بافتن صورت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) روی فرش رایج شده است. 
این قالیچه‌های کوچک پس از بافته شدن در قابی شیشه‌ای قرار داده و روی دیوار نصب می‌شوند. این قالیچه‌ها اکثرا از روی نقاشی‌های سیاه و سفید و فاقد رنگ بافته شده‌اند و کم و بیش شبیه به یکدیگرند و خلاقیت چندانی در آنها نیست. 
یکی از قالیچه‌های مذهبی که بافت بلوچان است مربوط به شمایل حضرت مریم و فرزندش عیسی مسیح است. باید گفت چهره حضرت مریم(س) به خاطر زیبایی و معصومیت در گذشته نظر بسیاری از قالیبافان را به خود جلب کرده بود. قربانی کردن حضرت اسماعیل از سوی حضرت ابراهیم هم نمونه‌ای از نقشی است که تعدادی شبیه به هم بافته‌ شده‌اند.