حق باشماست

حق باشماست

# تهرانپارس ــ راهبندان
تیموری از تهران: 
توقف خودروها در خیابان اتحاد تهرانپارس با توجه به باریک بودن این خیابان، باعث ایجاد ترافیک و راهبندان می‌شود. لطفا پلیس به این حوزه ورود کند. 

# نمایندگی ــ خودرو
شهسواری از تهران: 
بعضی از نمایندگی‌های خودروسازان داخلی و کارشناسان فنی آنها برخورد خوبی با مشتریان ندارند و به حقوق مشتری احترام نمی‌گذارند.

# آب ــ شهرک ــ اندیشه 
خزایی از شهرک اندیشه: 
یکی از مشکلات فاز یک شهرک اندیشه، قطع مداوم آب در طول شبانه‌روز است در حالی که فاز دو و سه مشکل قطعی آب ندارند.

# پارکینگ ــ مرکز ــ خرید
رجبی از تهران: 
بازار مبل نعمت‌آباد کمبود شدید پارکینگ دارد. لطفا شهرداری این منطقه به این موضوع رسیدگی کند.

# کمک ــ مدرسه 
نوری از تهران: 
آیا دریافت مبلغی باعنوان کمک به مدرسه در مدارس دولتی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان، مجاز و قانونی است؟

# سامانه ــ تهران من 
شکوری از تهران: 
چرا شهرداری تهران اقدامی بابت به‌روز کردن اطلاعات در سامانه تهران من صورت نمی‌دهد؟ چرا باید این سامانه با تاخیر 10 روزه اطلاعات خودروی شهروندان را نمایش دهد؟