سوءاستفاده از خلأهای فرهنگی

سوءاستفاده از خلأهای فرهنگی

در همه ادیان الهی به مسأله حجاب توجه شده به‌طوری‌که پوشش زنان قوم یهود، سختگیرانه‌ترین انواع پوشش میان ادیان ابراهیمی و غیر‌ابراهیمی است. در اسلام نیز حجاب تعریف شده و حد و حدود آن معین است اما با این حال در جوامع اسلامی شاهد پوشش‌های مختلف هستیم که از فرهنگ جوامع تاثیر می‌گیرد.

در کشور ما نیز که از دیرباز حجاب مورد توجه بوده، وضعیت حجاب و پوشش اجتماعی در هر عصری به‌شدت تحت تاثیر اوضاع فرهنگی بوده است. برای نمونه اگر نوع پوشش در دوره قاجار، پهلوی یا جمهوری اسلامی را بررسی کنیم، تفاوت‌های فاحش را خواهیم دید که نشان می‌دهد هر زمان جامعه به لحاظ فرهنگی دچار زوال شده، پوشش و حجاب نیز افت کرده و دچار تزلزل شده است. 
اکنون نیز در عصر فضای مجازی و در بسترهای مختلف این فضا شاهد ظهور حجاب‌استایل‌هایی هستیم که نوع ارائه مدل‌های آنها منطبق بر قانون و فرهنگ کشورمان نیست. حتی برخی از حجاب‌استایل‌ها که ظاهرا پوشیدگی را اشاعه می‌دهند مشغول ترویج فحشا هستند و نحوه ارائه مدل‌های آنها دچار مشکلات اساسی است. در واقع این بلاگرهای حجاب دارند از خلأهای فرهنگی کشور به نفع خود استفاده می‌کنند و مدل‌هایی را که با روحیه و ذائقه خودشان مطابقت دارد به عنوان الگوی برتر به جامعه معرفی می‌کنند. 
پس مشکل اصلی ما در حوزه حجاب، مشخص نبودن قواره‌های پوشش است تا بتوان حجاب و ضد‌حجاب را به کمک آنها تشخیص داد. بنابراین ضروری است طراحان مد و لباس در قالب قانون،‌ پوشش‌های عفیفانه را در قالب لباس‌های زیبا و منطبق بر الگوهای ایرانی _ اسلامی طراحی کنند زیرا اکنون جامعه ما با هرج‌ومرج فکری و فرهنگی در حوزه پوشش رو‌به‌روست و به‌دلیل فقدان الگوهای مناسب پوشش، ‌دچار سردرگمی است.

دکتر امیرعباس عبداللهی - جامعه‌شناس