ورود گردشگران عراقی به کشور آسان‌تر می‌شود

ورود گردشگران عراقی به کشور آسان‌تر می‌شود

اقدام برای تسهیل ورود گردشگران عراقی به ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازارهای هدف صنعت گردشگری کشور در میز تخصصی گردشگری ایران و عراق در دستور کار قرار گرفت.

این برنامه با هدف بررسی مسائل و رفع موانع و محدودیت‌های موجود و در راستای توسعه مناسبات گردشگری و افزایش گردشگران ورودی عراق به ایران برگزار شد.  عراق یکی از کشورهای مهم هدف جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری روابط و توسعه گردشگری به شمار می‌آید و با توجه به این‌که گردشگران ورودی از این کشور با علایق متنوع سلامت، زیارت و تفریح به ایران سفر می‌کنند، از این رو مخاطبان مهمی در اقتصاد حوزه گردشگری به شمار می‌آیند. وجود بارگاه منور امام هشتم و همچنین مراکز پیشرفته درمانی از جمله عواملی است که باعث شده اتباع کشورهای مسلمان دور و نزدیک از جمله عراق، ایران را در فهرست یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری خود قرار دهند. جالب این‌که عراق در صدر کشورهایی است که طی سال‌های اخیر گردشگران خود را به سوی ایران گسیل داشته است. طبق یک آمار، تعداد عراقی‌هایی که از ابتدای سال99 تا پایان مهر همان سال به ایران سفر کرده بودند، حدود دو میلیون نفر بوده است.