جنایت اینستاگرام علیه کودکان

جنایت اینستاگرام علیه کودکان

 شبکه اجتماعی اینستاگرام بار دیگر در دایره اتهام قرار گرفت. این بار موضوع نه تنها به جاسوسی از اطلاعات کاربران مربوط می‌شود بلکه بسیار خطرناک‌تر از آن است؛ حمله جنسی به‌کودکان.

این اقدام با در نظر گرفتن همه معیارها، جنایتی است که در حق کودکان در صفحات یکی از مشهورترین پایگاه‌های ارتباط اجتماعی صورت می‌گیرد و نظارت قابل توجهی نیز بر آن وجود ندارد. تحقیق روزنامه وال‌استریت ژورنال با همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف فاش کرد اینستاگرام به شکل‌گیری شبکه گسترده‌ای از حساب‌ها کمک می‌کند که محتوای جنسی ویژه کودکان ارائه می‌دهند. براساس این تحقیق حتی الگوریتم‌های نرم‌افزار تبلیغ‌کننده نیز این نوع محتوای غیر قانونی را ارائه می‌دهند. حتی فراتر از آن، این نرم‌افزار به افراد برای یافتن سریع شکل‌هایی از چنین محتوایی کمک می‌کنند و آنان را به حساب‌هایی مرتبط می‌کند که از اصطلاحاتی استفاده می‌کند که مفاد جنسی را برای کودکان معرفی و آن را برای فروش عرضه می‌کنند.

آتش به جان کانادا
بزرگ‌ترین آتش‌سوزی طبیعی جهان در کانادا در جریان است. آن‌قدر که دود حاصل از این آتش‌سوزی آسمان شهر نیویورک آمریکا را غبارآلود کرده و به رنگ‌نارنجی درآورده است. صدها آتش‌نشان از چند کشور جهان، برای مهار گسترش آتش‌سوزی در «نوا اسکوشیا»ی کانادا به این منطقه رفته‌اند. گفته‌ می‌شود که این آتش‌سوزی به صورت طبیعی رخ داده و فقط در سه روز، ۱۷ هزار هکتار از اراضی و ۵۰خانه را سوزانده است! از آغاز سال ۲۰۲۳ در این استان کانادا بیش از ۴۰۰ مورد آتش‌سوزی طبیعی موسمی روی داده که به طور معمول دو برابر میزان همیشگی است. از این میان ۲۳۹ آتش‌سوزی مهار نشده‌اند. بیش از ۲۰ هزار نفر در سراسرکانادا مجبور به تخلیه خانه‌های خود شده‌اند.