عکس روز

عکس روز

این قاب محمد قجر عکاس ایسنا، بهار  را در مسیر «خالدنبی» در استان گلستان ثبت کرده است، طبیعت هوش‌ربای بهاری در این منطقه آنقدر چشم‌نواز است که دل هر مسافری را  بلرزاند.