حال و روز نویسنده شیطانی

حال و روز نویسنده شیطانی

سلمان رشدی، نویسنده مرتد که حین یک سخنرانی در نیویورک با چاقو مورد حمله قرار گرفته‌بود، گفته می‌شود در شرایط وخیمی به سر می‌برد.

برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند پس از عمل جراحی، او اکنون قادر به تکلم نیست و از ناحیه چشم، دست و کبد آسیب دیده‌است. در حمله دو شب گذشته، آن‌طور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند ۱۵ضربه‌با سلاح سرد به نویسنده کتاب «آیات شیطانی» اصابت کرده که یکی از آنها به گردن او برخورد کرده‌است. پلیس نیویورک اعلام کرده فرد مهاجم جوان ۲۴ساله اهل نیوجرسی به نام «هادی مطر» است، اما انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. پلیس هنوز انگیزه حمله یا اتهام رسمی ضارب در این حمله را مشخص نکرده و در تلاش برای کسب حکم بازرسی کوله پشتی و تجهیزات الکترونیکی است که در محل حمله پیدا شده‌ است.