قهرمان در «بعدازظهرسگی»

قهرمان در «بعدازظهرسگی»

دیروز در شعبه عبدالعزیز بانک فدرال خیابان الحمرای بیروت، اتفاقی افتاد که ‌برای بسیاری یادآور فیلم معروف «بعدازظهرسگی» سیدنی لومت بود.

ابتدا خبر آمد یک فرد گروگانگیر با سلاح، کارمندان و افراد حاضر در بانک را تهدید کرده‌ است، اما خیلی زود خبر آمد او دنبال دریافت پول خود بوده‌است. ماجرا از این قرار است که‌بانک‌های لبنان به دلیل مشکلات اقتصادی برای برداشت مردم از حساب‌های خود محدودیت قرار داده‌اند، اما این مشتری بانک با گروگان گرفتن مشتریان خواستار برداشت مبلغ مورد نظرش از حساب خود شده‌بود. این فرد با یک قبضه تفنگ وارد شعبه‌بانک شد و پس از ریختن بنزین، از بانک خواست مبلغ مورد نظرش را برای هزینه‌بیمارستان به او پرداخت کند. در همین حال جمعیتی از مردم در برابر بانک برای پشتیبانی از این مرد تجمع کرده و در شعارهایشان او را قهرمان می‌نامیدند.