مدرسه هنرمزرعه بلال نیست

مدرسه هنرمزرعه بلال نیست

زنده‌یاد علی حاتمی به دلیل لحن و ادبیات ویژه و تسلط در سخنوری و کلامی که به شعر پهلو می‌زد به «سعدی سینمای ایران» شهره بود.

سراسر آثار او پر از دیالوگ‌های طلایی و درخشان بود. اینجا به یکی از دیالوگ‌های ماندگار او در فیلم «کمال‌الملک» اشاره می‌کنیم. وقتی عضدالملک می‌گوید: «ان‌شاءا... که سال آینده این باغبان پیر خدمتگزار، توفیق تقدیم نهال برومند دیگری داشته باشد.» ناصرالدین‌شاه قاطعانه جواب می‌دهد: «امیدوار نباشید. مدرسه هنر، مزرعه بلال نیست آقا که هر سال محصول بهتری داشته باشد. در کواکب آسمان هم یکی می‌شود ستاره رخشان. الباقی سوسو می‌زنند.»