فرسوده‌های بنزین‌خور

۵۷درصد خودروهای درحال تردد در ایران بالای ۱۰سال دارند

فرسوده‌های بنزین‌خور

موضوع ناترازی بنزین مساله روز است. ازافزایش مصرف بنزین درروزهای تعطیلات نوروز گرفته تا وضعیت فرسودگی خودروهای در حال تردد که البته به نوعی وضعیت ناترازی کنونی را تشدید می‌کند.گرچه حتی اگر خودروهای داخلی فرسوده هم نباشند،عدم توجه به کیفیت آنهاباعث شده این مصرف گاه تاپنج برابر میانگین استاندارد افزایش‌داشته باشد.

اما قصه کنونی درباره وضعیت خودروهای موجود در حال تردد در ایران است. همین دیروز کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، اعلام کرده است: «‌یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور مصرف بی‌رویه انرژی است. این مسأله از یک سو منجر به از دست رفتن منابع محدود زیر‌زمینی کشور شده و از سوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد.» او این حرف‌ها را در حالی زده که پیش از آن خبر داده است: «سرانه مصرف بنزین ایران دو برابر شده است.» برای فهم بهتر از گفته‌های او باید بدانیم طی سه سال اخیر بیش از ۴۰ درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و هم اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل‌و‌نقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است. پیش از اینها هم البته که در قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت پیش‌بینی این وضعیت به نوعی شده بود و از همین‌رو و طبق این قانون قرار بود هدف رسیدن مصرف سرانه بنزین کشور به 0.7لیتر در روز بر نفر باشد. البته که در سال‌های ابتدایی اجرای این قانون (نیمه دوم دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰) با محوریت ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت این شاخص محقق شد. موضوعی که نشان می‌دهد اجرای دقیق این قانون، می‌تواند معضل ناترازی بنزین را برطرف کند. این در‌حالی است که طی سال‌های اخیر به‌تدریج از این شاخص دور شده‌ایم، به‌طوری‌که هم‌اکنون این رقم به دو برابر یعنی 1.4لیتر در روز بر نفر رسیده است. فارغ از افزایش تعداد خودروهای در حال تردد در کشور موضوعی که شاید بیشتر به چشم آید همان مصرف بیش از اندازه بنزین در خودروهاست. با نگاهی به وضعیت سن و سال خودروهای در حال تردد هم می‌توان متوجه شد که 57درصد از خودروهای کشور سنی بالای 10سال دارند وهمین گزاره به معنای مصرف بنزین بیشتر، آلایندگی بیشتر،‌ ایمنی پایین و هزینه نگهداری بسیار بالا است.