راهبران قطار؛ مقصران حادثه

راهبران قطار؛ مقصران حادثه

کمیسیون عالی سوانح در خصوص سانحه قطار مشهد – یزد رعایت نشدن سرعت مجاز از سوی راهبران قطار مسافری را دلیل این حادثه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‌، در اطلاعیه شماره دو کمیسیون عالی سوانح در خصوص سانحه قطار مشهد – یزد آمده است: نبود رعایت سرعت مجاز در سیر قطار مسافری در محل سانحه، انسداد غیرمجاز مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی و عدم رعایت مقررات ایمنی در محل عملیات تعویض تراورس عوامل اصلی وقوع سانحه است. عوامل دیگری که می‌توانست از وقوع سانحه جلوگیری کند احصاء شد که به این شرح است. اول، رعایت نکردن سرعت مجاز توسط راهبران قطار مسافری، دوم انسداد غیر مجاز مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی. سوم، واگذاری مسؤولیت راهبری قطار به کمک لوکوموتیوران بر خلاف مقررات عمومی سیر و حرکت توسط لوکوموتیوران. چهارم اعلام اتمام عملیات تعویض تراورس و برچیدن ایستگاه موقت قبل از جمع‌آوری ادوات و تجهیزات از روی خط آهن توسط سرپرست عملیات و مسؤول ایستگاه موقت. پنجم نبود توجه راهبران قطار به تابلو‌های هشداردهنده (تابلو‌های تقلیل سرعت). ششم نبود یاد‌آوری تقلیل سرعت ۱۵ کیلومتر بر ساعت از سوی مسؤول ایستگاه عباس‌آباد.
 این گزارش حاکی است‌، ساعت پنج بامداد هجدهم خرداد امسال، قطار مسافری مشهد ـ یزد در اثر برخورد با بیل مکانیکی از خط خارج شد که به مرگ 14 نفر و مصدومیت بیش از86 نفر منجر شد.