مرصاد در کتابخانه تخصصی جنگ

مرصاد در کتابخانه تخصصی جنگ

درباره عملیات مرصاد، کتاب‌های زیادی منتشر نشده اما لابه‌لای کتاب‌های تاریخ شفاهی و خاطرات، می‌شود رد آن را به‌خوبی پیدا کرد. شوکی که پذیرش قطعنامه 598 به همه مردم ایران و خصوصا رزمندگان وارد کرده بود، باعث شد با حمله منافقین به مرزهای غربی کشور، همه مردم نسبت به مقابله با این متجاوزان حساس شوند. همین حساسیت باعث شد نام عملیات مرصاد بیشتر از سایر عملیات‌های دوران دفاع‌مقدس در یاد و ذهن مردم باقی بماند. برای یافتن کتاب‌های اختصاصی عملیات مرصاد به کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری رفتیم و این شش عنوان را برگزیدیم تا اگر مایل به مطالعه بیشتر در این زمینه بودید، کارتان را راحت کرده باشیم.

بن‌بست در استراتژی شکست در تاکتیک 
دکتر ناصر شعبانی

عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین
محمدعلی صدرشیرازی

تنگه مرصاد
گروهی از نویسندگان

مأموریت غیرممکن
جعفر شیرعلی‌نیا و محمدجواد اکبرپور

جبهه‌ای به عرض 6 متر
 غلامرضا یزدانی

منافقین در کمینگاه صیاد
محمدمسعود بهمنی